DZIAŁ drukarki - kserokopiarki 

TEL.: 609 135 680, 665 135 681 

 CZYNNE: pn-pt: 10:00 - 18:00

 

Umowy Dzierżawy

Rozwiązanie, dzięki któremu nie angażujemy własnych, dużych środków finansowych na zakup urządzenia kopiującego. Klient przedstawia swoje wymagania odnośne sprzętu, a my po konsultacjach udostępniamy Klientowi gotowe do pracy urządzenie.

 

Korzyści z dzierżawy:

- klient nie potrzebuje środków inwestycyjnych na zakup sprzętu

- przejmujemy na siebie obowiązek utrzymania dzierżawionego sprzętu w stałej gotowości do pracy

- brak opłat za materiały eksploatacyjne

- brak opłat za okresowe przeglądy i usterki wynikłe z normalnej eksploatacji