DZIAŁ IT i oprogramowanie 

TEL.: (44) 633 23 62, 697 373 018 

 CZYNNE: pn-pt: 08:00 - 18:00, Sob: 10:00-13:30

e-Faktura

 

Podstawowe informacje o e-Fakturze:

 1. Faktura elektroniczna zastępuje tradycyjną fakturę papierową.
 2. Informacja o udostępnieniu e-Faktury przesyłana jest na adres e-mail podany przez Państwa, w formularzu zgody na otrzymywanie e-Faktur.

 

Zasady wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej:

 1. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 2. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność treści.
 3. Formatem faktury w formie elektronicznej jest PDF (Portable Document Format).
 4. Do podglądu oraz weryfikacji przesłanej faktury służy bezpłatne oprogramowanie "Adobe Acrobat Reader", które Klient pobierze i zainstaluje we własnym zakresie. Oprogramowanie dostępne do pobrania na stronie http://get.adobe.com/reader/
 5. Formularz zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej powinien zawierać dane pozwalające zidentyfikować Klienta oraz zostać poświadczony jego podpisem.
 6. Faktury mogą być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej od dnia następującego po dniu, w którym Sprzedawca otrzymał prawidłowo wypełniony formularz akceptacji, pod warunkiem, że podany przez Klienta adres e-mail jest poprawny, a tym samym faktura będzie mogła zostać skutecznie doręczona.
 7. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji, o której mowa w pkt 6. W przypadku wycofania akceptacji według wzoru oświadczenia udostępnionego przez Sprzedawcę, Klient powinien niezwłocznie powiadomić o wycofaniu zgody Sprzedawcę.
 8. Wycofanie akceptacji wymaga podania w formie pisemnej danych identyfikacyjnych Klienta zgodnie ze wzorem wycofania zgody.
 9. Akceptacja nie wyłącza prawa Sprzedawcy do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 10. Faktura w formie elektronicznej będzie dostarczana do Klienta z adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 11. Zmiana adresu e-mail, na który przesyłane będą faktury może być dokonana przez Klienta w sposób pisemny.
 12. W przypadku braku powiadomienia przez Klienta Sprzedawcy, o zmianie adresu e-mail, wszelka korespondencja kierowana na dotychczasowy adres e-mail jest uważana za prawidłowo doręczoną i wywołuje wszelkie skutki prawne. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

 

Formularz zgody na otrzymywanie e-faktur (PDF)