e-Faktura i RODO

 Podstawowe informacje o e-Fakturze:

 1. Faktura elektroniczna zastępuje tradycyjną fakturę papierową.
 2. Informacja o udostępnieniu e-Faktury przesyłana jest na adres e-mail podany przez Państwa, w formularzu zgody na otrzymywanie e-Faktur.

 

Zasady wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej:

 1. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 2. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność treści.
 3. Formatem faktury w formie elektronicznej jest PDF (Portable Document Format).
 4. Do podglądu oraz weryfikacji przesłanej faktury służy bezpłatne oprogramowanie "Adobe Acrobat Reader", które Klient pobierze i zainstaluje we własnym zakresie. Oprogramowanie dostępne do pobrania na stronie http://get.adobe.com/reader/
 5. Formularz zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej powinien zawierać dane pozwalające zidentyfikować Klienta oraz zostać poświadczony jego podpisem.
 6. Faktury mogą być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej od dnia następującego po dniu, w którym Sprzedawca otrzymał prawidłowo wypełniony formularz akceptacji, pod warunkiem, że podany przez Klienta adres e-mail jest poprawny, a tym samym faktura będzie mogła zostać skutecznie doręczona.
 7. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji, o której mowa w pkt 6. W przypadku wycofania akceptacji według wzoru oświadczenia udostępnionego przez Sprzedawcę, Klient powinien niezwłocznie powiadomić o wycofaniu zgody Sprzedawcę.
 8. Wycofanie akceptacji wymaga podania w formie pisemnej danych identyfikacyjnych Klienta zgodnie ze wzorem wycofania zgody.
 9. Akceptacja nie wyłącza prawa Sprzedawcy do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 10. Faktura w formie elektronicznej będzie dostarczana do Klienta z adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 11. Zmiana adresu e-mail, na który przesyłane będą faktury może być dokonana przez Klienta w sposób pisemny.
 12. W przypadku braku powiadomienia przez Klienta Sprzedawcy, o zmianie adresu e-mail, wszelka korespondencja kierowana na dotychczasowy adres e-mail jest uważana za prawidłowo doręczoną i wywołuje wszelkie skutki prawne. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

 

Formularz zgody na otrzymywanie e-faktur (PDF)

 

 

 

 

 

 Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 

 

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dambis s.c. Witold Balcerowski, Jarosław Sęk z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów ul. Mielczarskiego 1A

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z naszym pracownikiem, pod emailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , pod numerem telefonu 609-093-001 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:

 1. w celu zawarcia/wykonania umowy/umów które zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO),
 2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 4. w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, przetwarzanych w celu i na podstawach wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 6. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres: 10 lat.

 

IV. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom tj. naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy, instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy oraz naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym.

V. Podanie danych jest:

- niezbędne do zawarcia/wykonania umowy/umów które zawarliśmy lub do wykonania innego celu związanego z przetwarzaniem, w  celach, o których mowa w pkt III.

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.